Olet tässä:

Liiketoimintastrategiat

Ship Powerin strategia

Meidät tunnetaan johtavana meriteollisuuden ratkaisutoimittajana

Tavoitteeseen pääsemiseksi:

 • säilytämme johtavan asemamme laivanrakennusteollisuuden järjestelmäintegraattorina
 • haemme lisää kasvua tarjoamalla varustamoille ja laivayhtiöille elinkaariratkaisuja tiiviissä yhteistyössä Services-liiketoiminnan kanssa
 • tarjoamme markkinoiden kilpailukykyisimmät tuotteet

Wärtsilä Ship Powerin strategia on olla johtava laivojen voimaratkaisujen - laivasuunnittelun, moottoreiden, aggregaattien, alennusvaihteiden, propulsiolaitteistojen, automaatio- ja voimansiirtojärjestelmien sekä tiivisteratkaisujen - toimittaja. Yhdistämme parhaat tuotteet ja suunnitteluosaamisen ainutkertaisiksi ratkaisuiksi asiakkaidemme erityistarpeisiin ja tarjoamme toimialan laajimman valikoiman. Olemme ylpeitä ympäristömyötäisistä ja kestävän kehityksen mukaisista ratkaisuistamme. Kartoitamme jatkuvasti mahdollisuuksia tuote- ja ratkaisuvalikoimamme sekä palvelutarjontamme laajentamiseen. Haemme lisää kasvua tarjoamalla telakoille, varustamoille ja laivayhtiöille ratkaisuja tiiviissä yhteistyössä Services-liiketoiminnan kanssa. Haemme orgaanista kasvua yritysostojen ja kumppanuuksien kautta ja jatkamme paikallisen läsnäolomme vahvistamista avainmarkkinoillamme, etenkin BRIC-maissa.

Ship Powerin vahvuudet

 • Arvostetut tuotteet ja ratkaisut, jotka käsittävät laivasuunnittelun, moottorit, aggregaatit, alennusvaihteet, propulsiolaitteistot, automaatio- ja voimansiirtojärjestelmät sekä tiivisteratkaisut
 • Toimialan laajin tuotevalikoima ja maailmanlaajuinen läsnäolo tärkeimmillä segmenteillä
 • Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja optimaalisten ratkaisujen löytäminen niihin

Power Plantsin strategia

 • Säilytämme johtavan asemamme raskasöljyvoimaloissa
 • Kasvamme voimakkaasti sähkölaitosten suurissa kaasuvoimalatoimituksissa
 • Kasvamme uusiutuvia polttoaineita käyttävissä voimaloissa tarjoamalla mahdollisuuden käyttää useita eri polttoaineita
 • Kasvamme maailmanlaajuisesti öljy- ja kaasuteollisuuden ja varavoimantuotannon sovelluksissa vahvan arvolupauksemme avulla

Strateginen tavoitteemme on markkinajohtajuus kohdesegmenteillämme, joita ovat perusvoimantuotannon joustavat ratkaisut, teollisuuden oma energiantuotanto, sähköverkon vakaaseen toimintaan ja kuormitushuippujen tasaamiseen tähtäävä energiantuotanto sekä öljy- ja kaasuteollisuuden voimaratkaisut. Tuotteemme perustuvat testattuihin ja hyviksi todettuihin ratkaisuihin joiden tarjoamia etuja ovat kilpailukykyiset kustannukset, korkea hyötysuhde, joustava käytettävyys, vähäiset ympäristövaikutukset ja poikkeuksellisen laaja ja jatkuvasti laajeneva polttoainejoustavuus. Strateginen tavoitteemme on säilyttää johtava asemamme raskasöljyvoimaloissa. Pääsemme tavoitteeseen vahvistamalla edelleen arvolupaustamme, johon sisältyvät taattu suorituskyky, korkea hyötysuhde sekä polttoaineiden käytön ja operointitavan joustavuus. Haemme kasvua sähkölaitosten suurten kaasuvoimaloiden markkinoilta kehittämällä aktiivisesti valikoituja kohdemarkkinoita ja vaikuttamalla niihin. Laaja polttoainevalikoimamme mahdollistaa kasvumme uusiutuvia polttoaineita käyttävien voimaloiden markkinoilla. Keskitymme tuotteisiin ja projekteihin, jotka tuovat kiistattomia ympäristöetuja ja ovat taloudellisesti järkeviä. Wärtsilän ratkaisut maksimoivat polttoaineesta ja markkinoista riippumatta koko voimalan hyötysuhteen. Haemme kasvua myös öljy- ja kaasuteollisuuden ja varavoimantuotannon sovelluksissa.

Power Plantsin vahvuudet

 • Joustavuus sekä polttoaineissa että operoinnissa
 • Energiatehokkuus
 • Päästömääräysten noudattaminen ja kilpailukykyiset pääomakustannukset

Services-liiketoiminnan strategia

Asiakkaamme tunnustavat Wärtsilän kilpailukykyiseksi ja luotetuksi huoltokumppanikseen, jonka kanssa on helppo asioida.

 • Maksimoimme markkinaosuutemme nykyisellä asiakaskunnalla ja nykyisellä valikoimalla
 • Laajennamme tarjontaamme lisäämällä valikoimaan uusia tuotteita nykyisillä asiakassegmenteillä
 • Kasvamme tarjoamalla huoltosopimuksia uusien Ship Power- ja Power Plants -toimitusten yhteydessä
 • Meistä tulee toimialamme markkinajohtaja ympäristösuorituskyvyn parantamisessa ja jälkiasennusratkaisuissa

Services-liiketoiminnassa tavoitteenamme on maksimoida nykyisen tarjontamme turvin osuutemme meriteollisuus- ja voimalamarkkinoista. Yhdessä asiakkaidemme kanssa luomme ja toimitamme ratkaisuja, jotka tehostavat toimintaa ja parantavat kannattavuutta. Tarjoamme asiakkaille logistiikkapalveluja, teknistä tukea ja kenttähuoltopalveluja 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. Kilpailuasemaamme lujittaa merkittävästi se, että olemme markkinoiden ainoa toimija, joka pystyy yksinään tarjoamaan näin laajan ratkaisuvalikoiman. Laajennamme tarjontaamme yritysostoin ja tarjoamme uusia lisäarvoa tuottavia tuotteita nykyisillä asiakassegmenteillä. Yhdistämme palveluratkaisut ja uusien laitteiden myynnin asiakkaidemme erityistarpeet täyttäviksi elinkaariratkaisuiksi. Tässä teemme tiivistä yhteistyötä Ship Power- ja Power Plants-liiketoimintojen kanssa.

Laajan ympäristöpalveluvalikoimamme tärkein tavoite on auttaa asiakkaitamme selviytymään erilaisista ympäristöhaasteista. Erityisiä painopisteitä ovat elinkaaren aikaisen hyötysuhteen optimointi, ympäristövaikutusten minimointi vähentämällä päästöjä ilmaan ja vesistöihin ja jätemäärien pienentäminen sekä maalla toimivissa voimaloissa että laivoissa. Tavoitteemme on saavuttaa toimialallamme johtava asema ympäristösuorituskyvyn parantamisessa ja jälkiasennusratkaisuissa kehittämällä maailmanluokan osaamista ja luomalla uutta lisäarvoa tuottavaa tarjontaa.

Services-liiketoiminnan koko ja laajuus tuovat vakautta muuttuvassa markkinaympäristössä ja luovat perustan tulevalle kasvulle.

Services-liiketoiminnan vahvuudet

 • Pitkäaikainen suhde asiakkaisiin ja heidän tarpeidensa syvällinen ymmärtäminen
 • Toimialan laajin palvelutarjonta
 • Integroitu tarjonta yhdessä Ship Power- ja Power Plants -liiketoimintojen kanssa