Olet tässä:

Tase, rahoitus ja rahavirta

Tilikaudella liiketoiminnan rahavirta oli ennätyskorkealla tasolla, 663 milj. euroa (349). Nettokäyttöpääoma oli 170 milj. euroa (482) kauden lopussa. Saatujen ennakoiden määrä oli 616 milj. euroa (879) kauden lopussa. Likvidit varat kauden lopussa olivat 776 milj. euroa (244).

Wärtsilällä oli lainoja rahoituslaitoksilta yhteensä 628 milj. euroa joulukuun 2010 lopussa. Tämänhetkiset rahoitusohjelmat sisältävät pitkäaikaisia lainoja 572 milj. euroa, vahvistettuja ja käyttämättömiä luottolimiittisopimusohjelmia yhteensä 560 milj. euroa ja suomalaisia yritystodistusohjelmia 700 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, ovat yhteensä 56 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 40,8% (40,0) ja velkaantumisaste oli -0,09 (0,28).

 
Korollinen lainapääoma    
MEUR 2010 2009
Pitkäaikaiset velat 572 591
Lyhytaikaiset velat 56 73
Lainasaamiset -17 -6
Rahat ja pankkisaamiset -776 -244
Netto -165 414