Olet tässä:

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Wärtsilän liiketoimintaympäristössä ei tapahtunut huomattavia muutoksia neljännen neljänneksen aikana ja Wärtsilä odottaa toimintaympäristönsä paranemisen jatkuvan.

Vaikka riskit ovat vähentyneet huomattavasti, Ship Power -liiketoiminnan pääasialliset riskit liittyvät edelleen sekä telakoiden toimitusaikataulujen pitkittymiseen että olemassa olevien tilausten peruuntumiseen. Vuoden 2010 vahva tilausaktiviteetti johtaa hidastumisriskiin tietyillä alussegmenteillä.

Power Plants -liiketoiminnassa rahoituskriisin seuraukset näkyvät edelleen suurempien projektien ajoituksessa.

Services-liiketoiminnassa suurin riski liittyy edelleen merenkulkumarkkinoiden epävarmuuteen.

Wärtsilän vuosikertomus 2010 sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.