Olet tässä:

Rakennejärjestelytoimenpiteet

Maailmanlaajuisen talouskriisin seurauksena Wärtsilä ryhtyi toukokuussa 2009 sopeuttamaan kapasiteettiaan ja kustannusrakennettaan vastaamaan heikentynyttä kysyntää. Sopeuttamistoimenpiteitä tehostettiin tammikuussa 2010.

Ensimmäisiin toimenpiteisiin kuului työpaikkojen vähentäminen Ship Power -liiketoiminnassa, missä laskusuhdanteen vaikutukset olivat merkittävimmät.

Tammikuussa 2010 toimenpiteet jatkuivat ja Wärtsilä julkaisi suunnitelman sopeuttaa tuotantokapasiteettiaan perustavanlaatuisiin markkinamuutoksiin ja heikentyneeseen kysyntäympäristöön. Tämän ohjelman myötä osa tuotantokapasiteetista on siirretty Kiinaan ja kahta Alankomaissa sijaitsevaa tehdasta ollaan sulkemassa. Uudet, tehokkaammat toimintatavat ovat mahdollistaneet pienempien yksiköiden sulkemisen ja toimintojen yhdistämisen suurempiin kokonaisuuksiin eri maissa ja tuotannon keskittämisen lähelle kasvumarkkinoita. Henkilökuntaa on ollut lomautettuna pääosin Suomessa ja Norjassa. Alempi kapasiteetin käyttö on myös käynnistänyt yhtiön globaalien tukitoimintojen sopeuttamisen. Tavoitteena on prosessien virtaviivaistaminen, päällekkäisyyksien vähentäminen ja kustannustehokkuuden parantaminen. Neljännen neljänneksen aikana Wärtsilä käynnisti ohjelmia vähentääkseen noin 400 työpaikkaa tukitoiminnoissa.

Kaikkien näiden eri ajankohtina aloitettujen toimenpiteiden myötä Wärtsilä vähentää henkilöstömäärää noin 1.800 työpaikalla.

Henkilöstövähennyksien odotetaan laskevan kustannuksia noin 130 milj. eurolla, joka on hieman odotettua enemmän. Näistä kustannussäästöistä noin 60 milj. euroa toteutui vuoden 2010 loppuun mennessä. Säästöjen loppuosan vaikutus alkaa asteittain vuoden 2011 aikana. Wärtsilä arvioi suurimman osan säästöistä olevan pysyviä.

Rakennejärjestelyyn liittyvät kertaluonteiset erät ovat noin 150 milj. euroa, hieman odotettua enemmän. Kustannuksista 40 milj. euroa on kirjattu vuodelle 2009. Tilikauden aikana kirjattiin 75 milj. euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä. Kustannusten loppuosa kirjataan vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon aikana.