Olet tässä:

Liikevaihto ja kannattavuus

Liikevaihto kehittyi odotusten mukaisesti 

Tilikauden liikevaihto oli 4.553 milj. euroa (5.260), -13%. Tämä oli linjassa Wärtsilän noin -15%:n liikevaihtoennusteen kanssa. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto laski 32% ja oli 1.201 milj. euroa (1.767). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 1.525 milj. euroa (1.645), laskua oli 7%. Services-liiketoiminnan liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla ja oli 1.823 milj. euroa (1.830). Ship Power -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 26%, Power Plants -liiketoiminnan osuus 34% ja Services-liiketoiminnan osuus 40%.

Wärtsilän tammi-joulukuu 2010 liikevaihdosta 70% oli euromääräistä, 12% Yhdysvaltain dollareissa ja loput jakautui usean valuutan kesken. 

Vakaa kannattavuus

Tilikauden liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 487 milj. euroa (638), eli 10,7% liikevaihdosta (12,1), mikä vastasi hyvin Wärtsilän ennustetta vuodelle 2010. Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 412 milj. euroa eli 9,1% liikevaihdosta. Wärtsilä kirjasi 75 milj. euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä tilikauden aikana.

Uuden virtaviivaistetun rakenteen, yhtiön hyvän markkina-aseman ja tehokkaan huolto-organisaation perusteella Wärtsilä on määritellyt uudeksi pitkäaikaiseksi liikevoittomarginaalitavoitteekseen (EBIT %) 14% suhdannesyklin huipulla. Syklin pohjalla Wärtsilän tavoitteena on pitää liikevoittomarginaali 10%:n yläpuolella. Tämä korvaa aiemman tavoitteen 8-10% +/-2% yli suhdannesyklin.

Rahoituserät olivat -13 milj. euroa (-34). Nettokorot olivat -12 milj. euroa (-17). Osinkotulot olivat 7 milj. euroa (6). Muutos rahoituserissä johtui pääosin valuuttakurssieroista, jotka olivat vuonna 2009 negatiiviset sekä alhaisemmista nettokorkokuluista. Tulos ennen veroja oli 548 milj. euroa (558). Tilikauden verot olivat 151 milj. euroa (161). Tilikauden tulos oli 397 milj. euroa (396). Tulos/osake oli 3,91 euroa (3,94) ja oma pääoma/osake oli 16,61 euroa (15,17). Tuotto sijoitetulle pääomalle (ROI) oli 26,0% (29,9). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 25,0% (29,2).