Olet tässä:

Investoinnit selvästi poistoja alemmalla tasolla

Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 98 milj. euroa (152). Bruttoinvestoinnit koostuivat 92 milj. euron (136) tuotannollisista, logistisista ja informaatioteknologiainvestoinneista sekä 6 milj. euron (16) yritysosto- ja osakeinvestoinneista. Poistot olivat 116 milj. euroa (165).

Vuoden 2011 ylläpitoinvestoinnit ovat poistojen tasolla tai hieman poistoja korkeammalla tasolla. Yritysostomahdollisuudet saattavat vaikuttaa vuoden investointeihin.

 

Bruttoinvestoinnit    
MEUR 2010 2009
Muut investoinnit 92 136
Osakkeet ja yritysostot 6 16
Konserni 98 152