Olet tässä:

Hallituksen toimintakertomus

Keskeistä tilikaudelta 2010

Vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla

Vuosi 2010 oli rakennejärjestelyjen ja elpymisen vuosi. Uusien laivojen tilaukset alkoivat elpyä odotettua aikaisemmin ja Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan tilaukset yli kaksinkertaistuivat vuoteen 2009 verrattuna. Aktiviteetti Power Plants - ja Services-liiketoiminnoissamme pysyi korkealla tasolla ja tilauskertymämme kasvoikin 22%. Liikevaihto kehittyi odotusten mukaisesti ja laski 13% 4.553 milj. euroon. Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla, 10,7% mikä vastasi hyvin Wärtsilän ennustetta vuodelle 2010. Liiketoiminnan rahavirta oli kaikkien aikojen korkein 663 milj. euroa (349).

Laivanrakennusteollisuuden elpyminen oli selvästi odotettua nopeampaa ja merkittävämpää. Tämä johtui kaupankäynnin ja varustamoiden tulojen elpymisestä sekä uudisrakentamisen houkuttelevasta hintakehityksestä.

Voimalamarkkinoiden aktiviteetti oli hyvällä tasolla koko vuoden ajan. Teollisuustuotannon, väestön ja elintason kasvaessa kehittyvissä maissa myös voimantuotannon tarve kasvaa. Lisäksi tuulivoimatuotannon voimalakanta on kasvanut, ja tämä luo tarvetta joustaville energiaratkaisuille voimantuotannon vaihtelujen hallinnoimiseksi.

Vuoden aikana maailmanlaajuinen laskusuhdanne vaikutti laivahuoltomarkkinoihin, joita leimasivat kustannussäästöt. Varsinkin kauppalaivasegmentillä varustamot rajoittivat edelleen ylläpito- ja modernisointi- investointejaan. Monia laivoja operoitiin hitailla nopeuksilla ja aluksia poistettiin käytöstä. Laskusuhdanteen vaikutus voimalahuoltotoimintaan oli lievempi.

Tammikuussa 2010 Wärtsilä julkaisi suunnitelman sopeuttaa tuotannonkapasiteettiaan perustavanlaatuisiin markkinamuutoksiin ja heikentyneeseen kysyntäympäristöön. Tämän ohjelman myötä osa tuotantokapasiteetista on siirretty Kiinaan ja kahta Alankomaissa sijaitsevaa tehdasta ollaan sulkemassa. Alempi kapasiteetin käyttö on myös käynnistänyt yhtiön globaalien huolto- ja tukitoimintojen analysoinnin ja sopeuttamisen. Tavoitteena on prosessien virtaviivaistaminen, päällekkäisyyksien vähentäminen ja kustannustehokkuuden parantaminen.

Liikevaihto      
MEUR 2010 2009 Muutos %
Ship Power 1 201 1 767 -32
Services 1 823 1 830 0
Power Plants 1 525 1 645 -7
Eliminoinnit ja oikaisut 4 17  
Konserni 4 553 5 260 -13