Olet tässä:

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,75 euroa osakkeelta ja että ylimääräisenä osinkona jaetaan 1,00 euroa/osake eli yhteensä 2,75 euroa/osake. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat 901.099.082,48 euroa.