Olet tässä:

Wärtsilän riskiprofiilit ja vastuut

RiskiRiskiprofiiliPolitiikka tai muu ohjeVastuullinen taho
Strategiset riskit   Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Wärtsilän hallitus, johtokunta ja liiketoiminnat
Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Johtokunta ja liiketoiminnat
Markkina- ja asiakasriski Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Johtokunta ja liiketoiminnat
Kilpailutilanne- ja hintariski Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Johtokunta ja liiketoiminnat
Poliittiset ja lainsäädännölliset riskit Erilaiset ohjeet ja riskienhallintapolitiikka Liiketoiminnat ja T&K-, riskienhallinta- ja lakiasiaintoiminnot
Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät riskit Laatu-, työterveys- ja turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka, Toimintaperiaatteet, Johtamisjärjestelmät (ISO 14001 & OHSAS 18001) Liiketoiminnat, T&K- ja kestävän kehityksen hallinnan toiminto
Teknologiariski Patentti ja teollisuusoikeudet, tuotetakuut Liiketoiminnat ja T&K-toiminto
Operatiiviset riskit   Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Johtokunta ja liiketoiminnat
Valmistusriski Tuotantojärjestelmät, Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat (BCP) Wärtsilä Industrial Operations (WIO) ja liiketoiminnat, tuotantoriskiryhmä
Toimittaja- ja alihankkijariski Toimittajavaatimukset ja hallintajärjestelmä, Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat (BCP) Liiketoiminnat ja hankintatoiminto (CSM), toimittaja- ja alihankintariskiryhmä
Tuotteiden elinkaari- ja tuotevastuuriski Johtamisjärjestelmä (ISO 9001), turvallisuusohjeet ja -käsikirjat, riskienhallintapolitiikka, T&K:n riskientorjuntaohjeet WIO,T&K-toiminto, liiketoiminnat sekä riskienhallinta- ja lakiasiaintoiminnot, laaturiskiryhmä
Sopimusriskit Vakiosopimukset Lakiasiaintoiminto ja liiketoiminnat, vastuuriskiryhmä
Raaka-aineiden hintariski Tuotantokustannusten hallinta Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Tietoturvariski Tietoturvan periaatteet Liiketoiminnat ja IM-toiminto
Vahinkoriskit   Riskienhallintapolitiikka ja ohjeet Liiketoiminnat ja riskienhallintotoiminto
Henkilöstöriskit Johtamisjärjestelmä (OHSAS 18001), matkustusturvaohjeet, kriisiohjeet ja kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmat Liiketoiminnat, henkilöstö- ja riskienhallintatoiminnot
Luonnonkatastrofit Kriisienhallintaohjeet, Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat (BCP) Liiketoiminnat ja riskienhallintatoiminto
Tulipalot, kuljetusvahingot ym. Johtamisjärjestelmät (ISO 14001 & OHSAS 18001), kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmat Liiketoiminnat, riskienhallintatoiminto ja kiinteistöyksikkö
Rahoitusriskit   Rahoituspolitiikka Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Valuuttakurssiriski Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Korkoriski Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Luottoriski Luottopolitiikka Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto