Olet tässä:

Arvot ja valvontaympäristö

Wärtsilän sisäisen valvonnan järjestelmän perustana ovat yhtiön arvot: energia, innostus ja erinomaisuus. Yhtiön arvot heijastuvat päivittäiseen kanssakäymiseen toimittajien, asiakkaiden ja sijoittajien kanssa sekä myös Wärtsilän sisäisiin ohjeistuksiin, politiikkoihin, käsikirjoihin, prosesseihin ja käytäntöihin. Sisäinen valvontaympäristö määrää sisäisen valvonnan periaatteet ja vaikuttaa henkilöstön tietoisuuteen valvonnasta. Valvontaympäristö tuo kurinalaisuutta ja antaa perusteet kaikille muille sisäisen valvonnan komponenteille. Wärtsilän valvontaympäristön elementtejä ovat yrityskulttuuri, eli henkilöstön rehellisyys, eettiset arvot ja ammattitaito, sekä henkilöstön hallitukselta saama huomio ja ohjaus. Wärtsilän arvot ja valvontaympäristö antavat hallitukselle ja johdolle kohtuullisen varmuuden siitä, että sisäisen valvonnan tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtaja ja johtokunta määrittelevät Wärtsilän arvot ja eettiset periaatteet (joita toimintaperiaatteet, Code of Conduct, heijastavat) ja näyttävät esimerkkiä asianmukaisesta yrityskulttuurista, joka luo pohjan sisäiselle valvonnalle. Toimitusjohtaja ja johtokunta vastaavat myös yhdessä Ship Power-, Power Plants- ja Services-liiketoimintojen (jäljempänä liiketoiminnot) ja Wärtsilä Industrial Operationsin (jäljempänä WIO) johdon kanssa Wärtsilän arvojen välittämisestä koko organisaatioon.