Olet tässä:

Hallituksen tehtävät

Hallitus käsittelee kaikki ne asiat, joista se lain, muiden säädösten ja yhtiöjärjestyksen mukaan nimenomaisesti vastaa. Näistä keskeisimpiä ovat:

 • tilinpäätös ja osavuosikatsaukset,
 • yhtiökokoukselle esitettävät asiat,
 • toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimittäminen, mikäli sijainen nimitetään, sekä
 • taloudellisen valvonnan järjestäminen

Hallituksen tehtävänä on myös käsitellä sellaiset asiat, jotka ovat konsernin toiminnan laadun huomioon ottaen niin laajakantoisia, ettei niitä voida katsoa konsernin juoksevaan hallintoon kuuluviksi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi:

 • konsernin strategisen suunnitelman ja pitkän aikavälin tavoitteiden vahvistaminen,
 • konsernin vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen,
 • päättäminen investoinneista, yritysostoista sekä omaisuuden luovutuksista, jotka ovat merkittäviä tai joissa poiketaan konsernin strategiasta,
 • strategisesti merkittävien tuotekehityshankkeiden ja kehitysohjelmien hyväksyminen,
  lainan ottaminen ja takauksen tai muun vastaavan sitoumuksen antaminen, kun vastuun määrä on merkittävä,
 • riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen,
 • konsernin organisaatiorakenteesta päättäminen,
 • johtokunnan jäsenten nimittäminen ja heidän palkka- ja eläke-etujensa hyväksyminen,
 • toimitusjohtajan toiminnan seuraaminen ja arvioiminen,
 • yhtiön hallintoperiaatteiden ja ohjausjärjestelmien hyväksyminen,
 • hallituksen valiokuntien nimittäminen sekä
 • avustusten myöntäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin