Olet tässä:

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-10 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja heidät valitsee yhtiökokous. Enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja vähintään kahden mainittua enemmistöä edustavan jäsenen on oltava myös riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokouskutsussa on oltava ehdotus hallituksen kokoonpanoksi. Samoin kokouskutsuun on sisällytettävä vähintään 10% yhtiön osakkeiden tuomasta äänimäärästä edustavien osakkeenomistajien tekemä ehdotus hallituksen kokoonpanosta edellyttäen, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ja että ehdotus on toimitettu yhtiölle riittävän ajoissa, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vastaavalla tavalla kokouskutsun julkaisemisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. Wärtsilä julkistaa ehdokkaiden henkilötiedot internetsivuillaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimintaa ja päättää keskeisistä toimintaperiaatteista, tavoitteista ja strategioista. Hallituksen käytännön työssä noudatettavat periaatteet on vahvistettu hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä. Hallitus on hyväksynyt myös hallituksen valiokuntien työjärjestykset, joissa määritellään valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan sen kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudesta ja riskeistä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan sisäisenä itsearviointina. Itsearvioinnin tarkoituksena on todeta, miten hallituksen toiminta on vuoden aikana toteutunut, sekä toimia perustana arvioitaessa hallituksen toimintatapaa.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 7-10 kertaa vuodessa, minkä lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kaikista kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallitus vuonna 2010

Vuonna 2010 hallituksessa oli yhdeksän jäsentä: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ole Johansson, Antti Lagerroos (puheenjohtaja), Bertel Langenskiöld, Mikael Lilius ja Matti Vuoria (varapuheenjohtaja).

4.3.2010 saakka hallituksessa oli kuusi jäsentä: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Kari Kauniskangas, Antti Lagerroos (puheenjohtaja), Bertel Langenskiöld ja Matti Vuoria (varapuheenjohtaja).

Wärtsilän hallitus kokoontui 12 kertaa vuonna 2010. Kaikkien jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 95%. 

Hallituksen riippumattomuustiedot

Neljä hallituksen jäsentä arvioitiin yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomiksi: Maarit Aarni-Sirviö, Antti Lagerroos, Bertel Langenskiöld ja Mikael Lilius.

Kaksi jäsentä olivat ei-riippumattomia yhtiöstä ja riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista: Wärtsilä Oyj Abp:n konsernijohtaja Ole Johansson ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Matti Vuoria. Vuorian ei-riippumattomuus yhtiöstä johtuu Wärtsilä Oyj Abp:n ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman ristikkäisestä valvontasuhteesta.

Kolme jäsentä arvioitiin yhtiöstä riippumattomiksi ja ei-riippumattomiksi merkittävistä osakkeenomistajista: Fiskars Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, Fiskars Oyj Abp:n hallituksen varapuheenjohtaja Paul Ehrnrooth ja Fiskars Oyj Abp:n hallituksen varapuheenjohtaja Alexander Ehrnrooth. Fiskars Oyj Abp omistaa noin 17% Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeista ja näin ollen nämä jäsenet ovat merkittävän osakkeenomistajan edustajia.

Hallitusjäsenten kokousosallistumiset 2010

 Jäsen Asema

Hallituksen kokoukset

Osallistuminen (%)
 Antti Lagerroos  Puheenjohtaja  12/12  100
 Matti Vuoria  Varapuheenjohtaja  12/12  100
 Maarit Aarni-Sirviö  Jäsen  11/12  92
 Kaj-Gustaf Bergh  Jäsen  12/12  100
 Alexander Ehrnrooth  Jäsen  7/8  88
 Paul Ehrnrooth  Jäsen  7/8  88
 Ole Johansson  Jäsen  8/8  100
 Bertel Langenskiöld  Jäsen  11/12  92
 Mikael Lilius  Jäsen  7/8  88
 Kari Kauniskangas  Jäsen 4.3.2010 saakka  4/4  100